Het Stadstimmerhuis is de passende naam voor het gebouw van waaruit de wederopbouw in Rotterdam gestalte heeft gekregen. Het ontwerp werd direct na de oorlog gebouwd maar niet geheel af. In de jaren 70 werd er aan verder gebouwd. In verband met het nieuw te bouwen Stadskantoor is deze zeventiger jaren ombouw gesloopt. Daardoor is er een ruimte in het centrum ontstaan met hoge monumentale gevelwanden en met de allure van een plein.

Het is deze ruimtelijke kwaliteit die ik met mijn ontwerp voor een tijdelijk kunstwerk wil versterken. Het gebouw dat stond voor de wederopbouw staat er nu zelf gehavend bij aan dat nieuwe plein in de stad. Het voorstel is om de gevel aan het plein te bekleden met perspectivische afbeeldingen van verschillende virtuele ruimtes. Het gebruikte contrast tussen geel en zwart versterkt de ruimtelijke werking: geel als meest reflecterende en naar voren komende kleur tegenover de dieptewerking van het zwart.

De optische werking van de afbeeldingen en de ritmiek van de reeks zullen een eigen ruimtelijke sentatie geven aan het nieuwe plein. De zachte uitdrukking van de virtueel gecreëerde ruimtes voert een contrast met de gehavende monumentale gevel van het Stadstimmerhuis.


terug...