Marcel Kronenburg - Vlammende Rotonde 2005   1
2
filmpje
VLAMMENDE ROTONDE2005
Serie ontwerpen van wegmarkeringen en verkeersdrempels naar aanleiding van atelier
'De weg als Stroming' in opdracht van de provincie Gelderland.

Computergraphics door Cliffhanger Visuals

Lees meer...