Sinds eind jaren tachtig wordt geprobeerd een zo uniform mogelijk wegbeeld te scheppen. Deze methode heet 'duurzaam veilig'. De gedachte is dat herkenbaarheid van beeldelementen en van combinaties van beeldelementen de mate bepaalt waarin een weggebruiker de juiste inschatting weet te maken.

Hier doe ik een voorstel om de grafische kwaliteit van de witte wegmarkering op het provinciale wegdek te benadrukken en te versterken door inpassing van een nieuw beeldelement. De vlam is onder automobilisten symbool voor snelheid. De vlam in de pijp hebben betekent hard rijden. 'No fear' zeggen sommigen met vlammen op de auto geplakt. Dezelfde vlammen, maar dan groot op het wegdek, doen je juist afremmen en duiden op gevaar.


terug...