Een belangrijke toegangsweg naar het Leerpark is de N3. Op welke wijze kan de automobilist op de Rondweg worden geattendeerd op het Leerpark? Uitgangpunt is een monumentaal object dat waarneembaar is vanaf de Rondweg.Schuin tegenover het Leerpark, aan de andere zijde van de N3, ontwikkelt de gemeente Dordrecht het Gezondheidspark. De twee nieuwe stadsdelen vormen samen het ‘zorgknooppunt’ met voorzieningen op het gebied van gezondheid, sport en onderwijs voor de hele regio. Het kruispunt vormt het centrum van het gehele zorgknooppunt.

Mijn voorstel is om aan de kant van het Leerpark een mast te plaatsen met daarop hersenen als symbool voor de functie van dit stadsdeel. Aan de kant van het Gezondheidspark wil ik een evenhoge mast plaatsen met een groot hart komt als symbool voor de functie van dat stadsdeel. Samen vormen ze een herkenningsteken voor het ‘zorgknooppunt’.


terug...